مووی

سرویس اشتراک ویدیو در کشور

ارمغان راه طلایی

پربازدیدها - تازه ها - ویژه - قرآن کریم - آموزشی

بازی - تبلیغات - حوادث - حیوانات - خبری - رسمی - سلامت - سیاسی
24 دسته بندی عناوین


National Geographic

جغرافیای ملی یک مجله رسمی انجمن ملی جغرافیایی است. این نشریه به طور مداوم از اولین شماره آن در سال 1888، نه ماه پس از تاسیس انجمن خود، منتشر شده است. این در درجه اول شامل مقالاتی درباره علم، جغرافیا، تاریخ و فرهنگ جهانی است.

تدوینگر : سوزان گُلدبِرگ | تهیه کنندگان : Fox, NGS | تأسیس : 1888 میلادی